Υποστήριξη υπηρεσιών ΟΚ για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου "Έργα συλλογής και μεταφοράς Κισάμου"

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου "Έργα συλλογής και μεταφοράς Κισάμου"

Διαβάστε Περισσότερα

Προμήθεια Υλικών για την αντικατάσταση κλίνης ανοδίων των σταθμων καθοδικής προστασίας του ΟΑΚ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την αντικατάσταση κλίνης ανοδίων τών σταθμών καθοδικής προστασίας του Ο.Α.Κ Α.Ε.

Διαβάστε Περισσότερα

Τεχνική συνάντηση που αφορά την "Ευαισθητοποίηση Δυνητικών Δικαιούχων Μέτρου 16 "Συνεργασία του ΠΑΑ"

Πρόσκληση για Τεχνική συνάντηση που αφορά την "Ευαισθητοποίηση Δυνητικών Δικαιούχων Μέτρου 16 "Συνεργασία του ΠΑΑ" στο Ηράκλειο στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 .

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές