Ανακοίνωση διαγωνισμού για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων και αυτονομων αντλιών σε δεξαμενη αντλιοστασίου νερού και μετρητικού εξοπλισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ο.Α.Κ Α.Ε ανακοινώνει την προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που αφορά τήν "εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων και αυτονομων αντλιών σε δεξαμενη αντλιοστασίου νερού και μετρητικού εξοπλισμού"

 

 

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές