Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά ετοίμου σκυροδέματος

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης προσκαλέι τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν τροσφορά για την αγορά από τον οργανισμό ετοίμου σκυροδέματος.Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές