Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την διαχείριση Νερού στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

 

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Θεματική Περιοχή: GR03-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) με συνολικό προϋπολογισμό 558.906,05 € και φορέα διαχείρισης το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας).

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης περιλαμβάνονται παρεμβάσεις οι οποίες έχουν ως απώτερο στόχο την αύξηση της χρήσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη συνακόλουθη μείωση των Εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στην δεξαμενή νερού του ΟΑΚ Α.Ε. στο Αντλιοστάσιο Τσιβαρά του Δήμου Αποκορώνου. Ειδικότερα η πράξη περιλαμβάνει την εγκατάσταση φ/β συστημάτων στη δεξαμενή νερού, για την οδήγηση και λειτουργία νέων ηλεκτροκίνητων αντλιών, με στόχο την άντληση νερού μέσω ηλιακής ενέργειας. Περιλαμβάνει την Προμήθεια και Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, αυτόνομων αντλιών και μετρητικού εξοπλισμού όπως και όλες τις απαραίτητες δράσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει:

Ο Μετρητικός εξοπλισμός περιλαμβάνει:

Η αναμενόμενη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας ξεπερνά τις 190 MWh/έτος και η αντίστοιχη αποφυγή εκπομπών CO2 τους 144 τόνους/έτος.

Η Πράξη ολοκληρώνεται συμβατικά στις 30 Απριλίου 2017.

Περισσότερες Πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στον παρακατω σύνδεσμο.

http://eeares.cres.gr/index.htm

 

Attachments:
Download this file (SITE - Project_Summary-1.docx)Project Summary[Περιγραφή του Προγράμματος (Αγγλικά)]6367 kB
Download this file (Περιγραφή του Έργου.docx)Περιγραφή του προγράμματος (Ελληνικά)[ ]5452 kB

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές