Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτη Οδικής Ασφάλειας στο ΒΟΑΚ».

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτη Οδικής Ασφάλειας στο ΒΟΑΚ».Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενο αρχείο

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές