Ανακοίνωση για κατάθεση προσφορών στα πλαίσια διαπραγμάτευεσης για την αγορά καυσίμων

 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξη Κρήτης ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας κατάθεσης προσφορών στα πλαίσια αγοράς καυσίμων του Ο.Α.Κ Α.Ε. Περισσότερες πηροφορίες θα βρείτε στο απισυναπτόμενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές