Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Βιογραφικών (Μέχρι 20/6) Πρόσκληση εκδήλωσης για πρακτική άσκηση υποψήφιου δικηγόρου

 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρακτική άσκηση υποψήφιου δικηγόρου.Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές