Προμήθεια σωλήνων και αρδευτικών εξαρτημάτων για τις επισκευές των υδροαρδευτικών δικτύων του Ο.Α.Κ Α.Ε

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού που αφορά  την προμήθεια σωλήνων και υδραυλικών εξαρτημάτων για τις επισκευές των υδροαρδευτικών δικτύων του. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές