Προμήθεια υλικών για την συντήρηση των γεννητριών όζοντος της ΕΕΝ Αποσελέμη

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινωνει τήν διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια υλικών για την συντήρηση των γεννητριών όζοντος της ΕΕΝ Αποσελέμη" . Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

 

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές