Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2017 του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και Ορισμός εκπροσώπων μετόχων

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε προσκαλεί τους μετόχους να συμμετάσχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευσης 2017 του Οργανισμού καθώς και να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην συνέλευση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές