(Έχει δοθει παράταση).Προκήρυξη για τεχνικό σύμβουλο επικαιροποίησης προμελέτης

 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης  Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επικαιροποίηση της προμελέτης και την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης μελέτης - κατασκευής του έργου "Εγκατάσταση επεξεργασίας νερού φράγματος ποταμών Αμαρίου Ρεθύμνης". Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

 

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές