Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια υλικών κλίνης ανοδίων των σταθμών καθοδικής προστασίας του ΟΑΚ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει τήν διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση κλίνης ανοδίων των σταθμών καθοδικής προστασίας του ΟΑΚ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές