Υποστήριξη υπηρεσιών ΟΚ για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου "Έργα συλλογής και μεταφοράς Κισάμου"

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου "Έργα συλλογής και μεταφοράς Κισάμου". Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές