Τεχνική συνάντηση που αφορά την "Ευαισθητοποίηση Δυνητικών Δικαιούχων Μέτρου 16 "Συνεργασία του ΠΑΑ"

Πρόσκληση για Τεχνική συνάντηση που αφορά την "Ευαισθητοποίηση Δυνητικών Δικαιούχων Μέτρου 16 "Συνεργασία του ΠΑΑ" στο Ηράκλειο στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 . Η τεχνική συνάντηση θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο "Capsis Astoria" . Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχης θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές