Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών.


O Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού που αφορά την "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των διευθύνσεων του Οργανισμού και εξοπλισμό μηχανοργάνωσης για την μεταφορά του κέντρου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚ ΑΕ"

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές