Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπής στα πλαίσια σύναψης σύμβασης ανεξάρτητων νομικών υπηρεσιών, εντός της Νομικής Υπηρεσίας ΟΑΚ .

Ο Οργανισμός Ανάτυξης Κρήτης ανακοινώνει την κλήρωση  επιτροπής διαγωνισμού στα πλαίσια σύναψης σύμβασης ανεξάρτητων νομικών υπηρεσιών , εντός της Νομικής Υπηρεσίας ΟΑΚ . Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές