Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπών στα πλαίσια διαδικασιών προμηθειών και έργων του οργανισμού

Ο Οργανισμός Αναπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την κλήρωση επιτροπών που αφορούν διαδικασίες προμηθειών και έργων του Οργανισμού.Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές