Συναντήσεις διαβούλευσης-ενημέρωσης στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος ΤΑΠ-Τοκ του αξινα 5 του ΕΠ Κρήτη 2014-2020

Στα πλαίσια προετοιμασίας υποβολής πρότασης της υπ' αριθμ 5284/2-11-2017 πρόσκλησης της Περιφέρειας Κρήτης, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει τις σχετικές συναντήσεις διαβούλευσης ενημέρωσης.Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτομενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές