Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου στι Βρύσσες Αποκορώνου

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου στις Βρύσσες Αποκορώνου.Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές