Νέα Οργανισμού

ό,τι συμβαίνει!
Στην κατηγορία θα βρείτε  νέα
που
 αφορούν τον  Οργανισμό
όπως
επισκέψεις,εκδηλώσεις,
συμμετοχές σε ημερίδες κ.ά.δελτία τύπου

ανακοινωθέντα!
 
Στην κατηγορία θα βρείτε τα δελτία
τύπου
που  έχουν δημοσιευθεί   από
τον Οργανισμό το τρέχον έτος.

δημοσιεύματα

έγραψαν για μας !
 
Στην κατηγορία θα   βρείτε
δημοσιεύματα    από   τον
τ
οπικό
  και διαδικτυακό
Τύπο  που  αφορούν  τη
δράση του Οργανισμού.
 

"Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα"

 

Συνεδρίασε σήμερα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα». Το Δ.Σ. εξέλεξε τον κ. Δημήτριο Κουνενάκη, για να ασκεί καθήκοντα Προέδρου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15, παρ. 1, του καταστατικού της εταιρείας και του ΦΕΚ διορισμού των νέων μελών του Δ.Σ. (ΦΕΚ 213/22/4/2016).

Σύμφωνα με τον κ. Κουνενάκη η νέα διοίκηση του Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΑΕ θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με τους θεσμικούς φορείς του τόπου. Αποφασίστηκε επίσης το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Oργανισμού να πραγματοποιηθεί στις 18 Μαίου 2016.

                                                                                                Για τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης  

                                                                                                              Ο Διευθύνων Σύμβουλος

                                                                                                                            Φώτης Καζάσης