Νέα Οργανισμού

ό,τι συμβαίνει!
Στην κατηγορία θα βρείτε  νέα
που
 αφορούν τον  Οργανισμό
όπως
επισκέψεις,εκδηλώσεις,
συμμετοχές σε ημερίδες κ.ά.δελτία τύπου

ανακοινωθέντα!
 
Στην κατηγορία θα βρείτε τα δελτία
τύπου
που  έχουν δημοσιευθεί   από
τον Οργανισμό το τρέχον έτος.

δημοσιεύματα

έγραψαν για μας !
 
Στην κατηγορία θα   βρείτε
δημοσιεύματα    από   τον
τ
οπικό
  και διαδικτυακό
Τύπο  που  αφορούν  τη
δράση του Οργανισμού.
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε Περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση φυγόκεντρου διαχωριστή αφυδάτωσης ίλυος στην ΕΕΝ της ΔΕΥΑΒΑ Χανίων.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει τη διακήρυξη διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση φυγόκεντρου διαχωριστή αφυδάτωσης ίλυος στην ΕΕΝ της ΔΕΥΑΒΑ Χανίων.

Διαβάστε Περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ.

Διαβάστε Περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.

Διαβάστε Περισσότερα

Αποκατάσταση βλάβης & διακοπή παροχής νερού άρδευσης από την δεξαμενή ΤΣΙΒΑΡΑ

Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ ανακοινώνεται ότι:

1. Αποκαταστάθηκε η βλάβη στον αγωγό διανομής στην περιοχή Μεγάλα Χωράφια. Ξεκίνησε από τη Παρασκευή 19-05-2017 το πρωί η παροχή νερού από το δίκτυο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. στη περιοχή.

2. Λόγω εργασιών συντήρησης στη Δεξαμενή Άρδευσης Τσιβαρά, Αποκορώνου θα γίνει διακοπή από το πρωί του Σαββάτου 20 Μαΐου έως και την Δευτέρα 22 Μαίου 2017. Η διακοπή νερού αρδευσης αφορά τις περιοχές Καλύβες, Τσιβαρά, Πλάκα, Αρμένοι και Αλμυρίδα (δικτύων αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ), καθώς και τις περιοχές Κάινα, Βάμος, Άγιοι Πάντες (δικτύων αρμοδιότητας Ο.Α.Κ. Α.Ε. ).

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτη Οδικής Ασφάλειας στο ΒΟΑΚ».

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτη Οδικής Ασφάλειας στο ΒΟΑΚ».

 

Διαβάστε Περισσότερα

Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την διαχείριση Νερού στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την διαχείριση Νερού στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Θεματική Περιοχή: GR03-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) με συνολικό προϋπολογισμό 558.906,05 € και φορέα διαχείρισης το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας).

Διαβάστε Περισσότερα

Διενέργεια διαγωνισμού που αφορά την Υποστήριξη υπηρεσιών O.A.K. A.E. για την κάλυψη αναγκών της μηχανοργάνωσης – αυτοματισμού ελέγχου διοίκησης και λειτουργίας συστημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διενέργεια διαγωνισμού που αφορά την Υποστήριξη υπηρεσιών O.A.K. A.E. για την κάλυψη αναγκών της μηχανοργάνωσης – αυτοματισμού ελέγχου διοίκησης και λειτουργίας συστημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Διαβάστε Περισσότερα

Υποστήριξη υπηρεσιών O.A.K. A.E. για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διενέργεια διαγωνισμού που αφορά την Υποστήριξη υπηρεσιών O.A.K. A.E. για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α

Διαβάστε Περισσότερα

Διακοπή παροχής νερού άρδευσης απο την δεξαμενή ΤΣΙΒΑΡΑ

 Λόγω εργασιών συντήρησης στη Δεξαμενή Άρδευσης Τσιβαρά, Αποκορώνου θα γίνει διακοπή από το πρωί της Τρίτης 9 Μαΐου έως και την Πέμπτη 11 Μαίου 2017.Η διακοπή νερού αρδευσης αφορά τις περιοχές Καλύβες, Τσιβαρά, Πλάκα, Αρμένοι και Αλμυρίδα (δικτύων αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ), καθώς και τις περιοχές Κάινα, Βάμος, Άγιοι Πάντες (δικτύων αρμοδιότητας Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

Διενέργεια διαγωνισμού που αφορά την Υποστήριξη υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε για την κάλυψη αναγκών για την λειτουργία – αντιμετώπιση βλαβών των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

 Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διενέργεια διαγωνισμού που αφορά την Υποστήριξη υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε για την κάλυψη αναγκών για την λειτουργία – αντιμετώπιση βλαβών των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Διαβάστε Περισσότερα

Διοργάνωση Ημερίδας στα πλαίσια της Πράξης «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δεξαμενές Νερού του Ο.Α.Κ. Α.Ε. & Αυτονόμηση Αντλιών Νερού» Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 και ώρα 12:00

O Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης διοργανώνει την 1η Ημερίδα στα πλαίσια της Πράξης «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δεξαμενές Νερού του Ο.Α.Κ. Α.Ε. & Αυτονόμηση Αντλιών Νερού» η οποία εντάσσεται στη Θεματική περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» - Πρόγραμμα GR-03 και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

http://eeares.cres.gr/index.htm

Διαβάστε Περισσότερα

Διενέργεια διαγωνισμού που αφορά την Υποστήριξη υπηρεσιών O.A.K. A.E. για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης δικτύων και φρεατίων αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διενέργεια διαγωνισμού που αφορά την Υποστήριξη υπηρεσιών O.A.K. A.E. για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης δικτύων και φρεατίων αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α

Διαβάστε Περισσότερα

Διενέργεια διαγωνισμού που αφορά την Υποστήριξη υπηρεσιών O.A.K. A.E. για την κάλυψη αναγκών της λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και του χημικού – μικροβιολογικού εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διενέργεια διαγωνισμού που αφορά την Υποστήριξη υπηρεσιών O.A.K. A.E. για την κάλυψη αναγκών της λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και του χημικού – μικροβιολογικού εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές