Νέα Οργανισμού

ό,τι συμβαίνει!
Στην κατηγορία θα βρείτε  νέα
που
 αφορούν τον  Οργανισμό
όπως
επισκέψεις,εκδηλώσεις,
συμμετοχές σε ημερίδες κ.ά.δελτία τύπου

ανακοινωθέντα!
 
Στην κατηγορία θα βρείτε τα δελτία
τύπου
που  έχουν δημοσιευθεί   από
τον Οργανισμό το τρέχον έτος.

δημοσιεύματα

έγραψαν για μας !
 
Στην κατηγορία θα   βρείτε
δημοσιεύματα    από   τον
τ
οπικό
  και διαδικτυακό
Τύπο  που  αφορούν  τη
δράση του Οργανισμού.
 

Ανακοίνωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών και Τόνερ για τους εκτυπωτές του Ο.Α.Κ Α.Ε

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού γαι την προμήθεια μελανιών και Τόνερ για τους εκτυπωτές του Ο.Α.Κ Α.Ε.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την μεταφορά και διάθεση αφυδατωμένης λυματολάσπης

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ηια τήν μεταφορά και διάθεση αφυδατωμένης λυματολάσπης της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού της ΕΕΝ Αποσελέμη.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στα πλαίσια του «τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στα πλαίσια του «τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» .

Διαβάστε Περισσότερα

(περιέχει και ορθή επανάληψη τής προκήρυξης) Ανακοίνωση Διαγωνισμού για την καθαριότητα των γραφείων του Οργανισμού σε Χανιά , Ηράκλειο , ΕΕΝ Αποσελέμη & Άγιο Νικόλαο

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης προκηρύσει διαγωνισμό για τον καθαρισμό των  γραφείων  του  στα Χανιά , Ηράκλειο ΕΕΝ Αποσελέμη & Άγιο Νικόλαο .

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Διαγωνισμού για τον ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο τμήμα ΒΟΑΚ Αγ. Νικόλαος - Καλό Χωριό

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη του  Διαγωνισμού για τον ηλεκτροφωτισμού και φωτεινή σηματοδότησης στο τμήμα ΒΟΑΚ Αγ. Νικόλαος - Καλό Χωριό.

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη διαγωνισμού για την υποστήριξη των υπηρεσιών Ο.Α.Κ Α.Ε για τήν κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού Αποσελέμη

O Οργανισμός προκηρύσσει διαγωνισμό για την υποστήριξη των υπηρεσιών Ο.Α.Κ Α.Ε για τήν κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού Αποσελέμη.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας και συντήρησης του υδραυλικου και Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού (ΕΕΝ) Αποσελέμη

O Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης προκυρήσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας και συντήρησης του υδραυλικου και Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού (ΕΕΝ) Αποσελέμη.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση κλήρωσης στα πλαίσια των έργου Λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου και τμήματος Άνω Βιάννου

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει τήν διενέργεια κλήρωσης επιτροπής  στα πλαίσια των έργων Λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου και τμήματος Ανω Βιάννου.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση στα πλαίσια του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΥΛΩΝΙΑΝΑ ΟΑΚ ΑΕ ΥΓΜΔ

Ο Οργανισμός Ανακοινώνει την κλήρωση για  συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση στα πλαίσια του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΥΛΩΝΙΑΝΑ ΟΑΚ ΑΕ ΥΓΜΔ.

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ‘Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου- Ορθή Επανάληψη

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε ανακοινώνει τήν προκήρυξη διαγωνισμού που αφορά την "Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου για την υποστήριξη της υλοποίησης και υπηρεσιών Διάδοσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δεξαμενές Νερού του Ο.Α.Κ. Α.Ε. & Αυτονόμηση Αντλιοστασίων Νερού»

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια αέριου χλωρίου για τη λειτουργία του φράγματος Αποσελέμη του ΟΑΚ ΑΕ για το έτος 2017

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια αέριου χλωρίου για τη λειτουργία του φράγματος Αποσελέμη  για το έτος 2017.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διαγωνισμού για την υποστήριξη των υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την λειτουργία και συντήρηση των υδραυλικων δικτυων και αντλιοστασίων των έργων του φράγματος ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη 0 διαγωνισμού για την υποστήριξη των υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την λειτουργία και συντήρηση των υδραυλικων δικτυων και αντλιοστασίων των έργων του φράγματος ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Διακήρυξη Διαγωνισμού που αφορά ανόρυξη ερευνητικής και παραγωγικής γεώτρησης στη θέση δεξαμενές Μυλωνιανών

Ο Οργανισμός Ανάπρυξης Κρήτης ανακοινώνει τήν προκήρυξη  Διαγωνισμού που αφορά ανόρυξη ερευνητικής και παραγωγικής γεώτρησης στη θέση  δεξαμενές Μυλωνιανών.

 

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση προφορικής πλειοδοτικής διαδικασίας στα πλαίσια κατασκευής του Οδού Αγ. Βαρβάρας Απομαρμά.

Ο Οργανισμός Αναπτυξης Κρήτης ανακοινώνει  την ανοιχτή προφορική πλειοδοτική διαδικασία στα πλαίσια κατασκευής του Οδού Αγ.  Βαρβάρας Απομαρμά.
 

Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την υποστήριξη υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την κάλυψη αναγκών παρακολούθησης λειτουργίας ρύθμισης διεργασιών, συντήρησης και λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού(ΕΕΝ) Αποσελέμη

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει τήν προκήρυξη  συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την υποστήριξη υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την κάλυψη αναγκών παρακολούθησης λειτουργίας ρύθμισης διεργασιών, συντήρησης και λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού(ΕΕΝ) Αποσελέμη.

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές