Νέα Οργανισμού

ό,τι συμβαίνει!
Στην κατηγορία θα βρείτε  νέα
που
 αφορούν τον  Οργανισμό
όπως
επισκέψεις,εκδηλώσεις,
συμμετοχές σε ημερίδες κ.ά.δελτία τύπου

ανακοινωθέντα!
 
Στην κατηγορία θα βρείτε τα δελτία
τύπου
που  έχουν δημοσιευθεί   από
τον Οργανισμό το τρέχον έτος.

δημοσιεύματα

έγραψαν για μας !
 
Στην κατηγορία θα   βρείτε
δημοσιεύματα    από   τον
τ
οπικό
  και διαδικτυακό
Τύπο  που  αφορούν  τη
δράση του Οργανισμού.
 

Ανακοίνωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την οργάνωση και υποστήριξη προληπτικής συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων των υφιστάμενων αντλιοστασίων του οργανισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανακοινώνει την προκήρυξη δημόσιου συνοπτικού Διαγωνισμού για την οργάνωση και υποστήριξη  προληπτικής συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων,  των υφιστάμενων αντλιοστασίων του οργανισμού στήν ΠΕ Χανίων για το έτος 2017.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά " Κατασκευή φρεατίων για τοποθέτηση υδρομέτρων σε υφιστάμενους αγωγούς άρδευσης του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

O Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει τον συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά " Κατασκευή φρεατίων για τοποθέτηση υδρομέτρων σε υφιστάμενους αγωγούς άρδευσης του Ο.Α.Κ. Α.Ε..

 

Διαβάστε Περισσότερα

Προμήθεια γραφικής ύλης και & χαρτικών του ΟΑΚ Α.Ε. για το έτος 2017

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Προμήθεια γραφικής ύλης και & χαρτικών του ΟΑΚ Α.Ε. για το έτος 2017»

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντας για σύναψη σύμβασης Έργου στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανακοινώνει την πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίσθωσης έργου στα πλαίσια του προγράμματος Space Assisted Water Quality Forecasting Platform for Optimized Decision Making in Water Supply Services - Horizon 2020-EO-2016 / Work Programme 2016 – 2017.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για τον εξοπλισμό νέων γεωτρήσεων στίς θέσεις Μ1 & Μ8 των Μυλωναινών και αγωγοί μεταφοράς νερού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει τήν διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την οργάνωση και υποστήριξη προληπτικής συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των υφιστάμενων αντλιοστασίων άρδευσης στην περιφερειακή ενότητα Χανίων 2017

Ανακοίνωση προκήρυξης για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την οργάνωση και υποστήριξη προληπτικής συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των υφιστάμενων αντλιοστασίων άρδευσης στην περιφερειακή ενότητα Χανίων 2017.

Διαβάστε Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πολυπαραμετρικής συσκευής για την επί τόπου μέτρηση των χημικών και φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού στον ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού που αφορά την "Προμήθεια πολυπαραμετρικής συσκευής για την επί τόπου μέτρηση των χημικών και φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού στον ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη"

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου στην πόλη ή στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ηρακλείου

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Μίσθωση ακινήτου στην πόλη ή στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ηρακλείου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ»

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη Υπηρεσίας «Τεχνικός Σύμβουλος για την υλοποίηση του έργου «Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων».

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, - προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υλοποίηση του έργου «Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων».

 

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη Υπηρεσιας Ειδικού Συμβούλου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δοκιμών ποιοτικού ελέγχου υλικών και εργασιών του οργανισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, - προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:

Διαβάστε Περισσότερα

Ασφάλιση όλων των οχημάτων – μηχανημάτων του OAK A.E. για δώδεκα (12) μήνες

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης A.E. (ΟAK A.E.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής
για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:«Ασφάλιση όλων των οχημάτων – μηχανημάτων του OAK A.E. για δώδεκα (12) μήνες

Διαβάστε Περισσότερα

Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για μεταφορά γραφείων Ο.Α.Κ Α.Ε.

Ο Ο.Α.Κ προσκαλεί εκ νέου για τξν υποβολή προσφορών για την "Μεταφορά επίπλων, εξοπλισμού και αρχείων των Γραφείων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Μάχης Κρήτης 3, στο Ηράκλειο, στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου του φράγματος Αποσελέμη στα Αγριανά Χερσονήσου"

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διαγωνισμού για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων και αυτονομων αντλιών σε δεξαμενη αντλιοστασίου νερού και μετρητικού εξοπλισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ο.Α.Κ Α.Ε ανακοινώνει την προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που αφορά τήν "εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων και αυτονομων αντλιών σε δεξαμενη αντλιοστασίου νερού και μετρητικού εξοπλισμού"

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Κλήρωσης Επιτροπής στα πλαίσια του έργου «Εργασίες για έκτακτες ανάγκες λόγω λειψυδρίας θέρους 2010 στον Κάμπο Χανίων (ΟΑΔΥΚ) - 3ο Υποέργο 'Σύνδεση Γεωτρήσεων και αύλακα με τα υπάρχοντα αρδευτικά δίκτυα', του αναδόχου Ταμπακόπουλου Νικολάου

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.κ) Α.Ε. ανακοινώνει την κλήρωση επιτροπής  που αφορού το έργο «Εργασίες για έκτακτες ανάγκες λόγω λειψυδρίας θέρους 2010 στον Κάμπο Χανίων (ΟΑΔΥΚ) - 3ο Υποέργο 'Σύνδεση Γεωτρήσεων και αύλακα με τα υπάρχοντα αρδευτικά δίκτυα', του αναδόχου Ταμπακόπουλου Νικολάου.

Διαβάστε Περισσότερα

Υποστήριξη Υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την κάλυψη αναγκών της διαχείρισης των Φραγμάτων Ποταμών Ρεθύμνου και Βαλσαμιώτη Χανίων

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, - προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ ΧΑΝΙΩΝ».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Κλήρωσης Επιτροπής στα πλαίσια του έργου "Ολοκλήρωση Έργων Παράκαμψης Μαλίων», της αναδόχου Κ/ξίας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ"

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την κλήρωση Επιτροπής στα πλαίσια του έργου "Ολοκλήρωση Έργων Παράκαμψης Μαλίων», της αναδόχου Κ/ξίας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ".

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές