Επισκευές ηλεκτρολογικής και μηχανολογικής φύσεως στα αντλητικά και αρδευτικά δίκτυα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. στα πλαίσια προετοιμασίας για την επόμενη αρδευτική περίοδο

Διαγωνισμός 76/2017 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Επισκευές ηλεκτρολογικής φύσεως και μηχανολογικής φύσεως στα αντλητικά και αρδευτικά δίκτυα ΟΑΚ ΑΕ στα πλαίσια προετοιμασίας για την επόμενη αρδευτική περίοδο.» CPV: 507120000-9, 50500000-0, 50710000-5. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει…

Δείτε Περισσότερα

Στον Ο.Α.Κ. ομάδα φοιτητών και συνοδών-καθηγητών, από το Ολλανδικό Πανεπιστήμιο Wageningen

  Ομάδα φοιτητών και των συνοδών-καθηγητών, από το Ολλανδικό Πανεπιστήμιο Wageningen (Wageningen University & Research, http://www.wur.nl/en.htm ) το οποίο έχει ως όραμα την έρευνα στις δυνατότητες της φύσης και την βελτίωση της ποιότητας ζωής,  επισκέφθηκε τις υποδομές που διαχειρίζεται ο…

Δείτε Περισσότερα

Δελτίο Τύπου για Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ.Α.Ε.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. κατά την συνεδρίαση του της 19η Οκτωβρίου 2017 συζήτησε το θέμα της σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κρήτης και Δωδεκανήσων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Παρατίθεται η απόφαση που ελήφθη. "Στο…

Δείτε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου. Περισσότερες πληροφορίες…

Δείτε Περισσότερα

Μελέτες για την προετοιμασία δημοπράτησης αναβάθμισης του ΒΟΑΚ σε αυτ/μο στο τμήμα Χερσόνησος – Άγιος Νικόλαος

Μελέτες για την προετοιμασία δημοπράτησης αναβάθμισης του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο στο τμήμα Χερσόνησος – Άγιος Νικόλαος. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 75/2017, Συνοπτικός Διαγωνισμός Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο που ακολουθεί  

Δείτε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποστήριξη της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΚ

Πρόσκληση Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος για υποστήριξη της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΚ 74 /2017 ΟΑΚ ΑΕ Υποστήριξη Νομικής Υπηρεσίας ΟΑΚ ΑΕ Προϋπολογισμός 60.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ, CPV: 79100000-5 Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στα πλαίσια σχετικής πρόσκλησης…

Δείτε Περισσότερα

Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπής στα πλαίσια σύναψης σύμβασης ανεξάρτητων νομικών υπηρεσιών, εντός της Νομικής Υπηρεσίας Ο.Α.Κ.

Ο Οργανισμός Ανάτυξης Κρήτης ανακοινώνει την κλήρωση  επιτροπής διαγωνισμού στα πλαίσια σύναψης σύμβασης ανεξάρτητων νομικών υπηρεσιών , εντός της Νομικής Υπηρεσίας ΟΑΚ . Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία  

Δείτε Περισσότερα

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των διευθύνσεων του Οργανισμού και εξοπλισμό μηχανοργάνωσης για την μεταφορά του κέντρου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚ ΑΕ.

Περίληψη Διαγωνισμού 73/2017 Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες…

Δείτε Περισσότερα

Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων εργασιών συνεργείων ΟΑΚ ΑΕ 2017

Περίληψη προκήρυξης 72/2017 Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και…

Δείτε Περισσότερα
Στο Φράγμα Αποσελέμη μέλη του Engineers Association Of Mediterranean Countries

Στο Φράγμα Αποσελέμη μέλη του Engineers Association of Mediterranean Countries

Στα πλαίσια των εργασιών της Ένωσης Μηχανικών Μεσογειακών Χωρών AMC οργανώθηκε τεχνική συνάντηση ενημέρωσης για τους μηχανικούς που μετείχαν στην συνάντηση και τη Γενική Συνέλευση στις 12 και 13 Μαΐου στο Ρέθυμνο. Ειδικότερα. Τη Κυριακή 14 Μαΐου, η διοίκηση και…

Δείτε Περισσότερα