ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Διακήρυξης 47/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ) Η διενέργεια της διαβούλευσης του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για την ανάκτηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση», σύμφωνα με το άρθρο 20Α της … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Διακήρυξης 47/2019.