skip to Main Content

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών,
σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 3669/2008, στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή
οδού Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά (Χ.Θ.22+170 έως Χ.Θ. 29+990)».

Σύμφωνα με τις διατάξεις :
1. Του άρθρου 3 του Ν. 4138 (ΦΕΚ τ. Α’ 72/19-03-2013) «Επείγουσες ρυθμίσεις του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» περί
συστάσεως του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
2. Της υπ ́ αριθμ. Δ16γ/364/15/256/Γ (ΦΕΚ τ. Β 1473/18-06-2013) απόφασης “Πράξη
συγχώνευσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως
Ανατολικής Κρήτης» και του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός
Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση νέας εταιρείας-Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας
υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία»”.
3. Της υπ ́ αριθμ. Δ16γ/584/7/425/Γ (ΦΕΚ τ. Β 2733/25-10-2013) απόφασης “Έγκριση του
Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης
(Ο.Α.Κ. Α.Ε.)»”.
4. Της υπ ́ αριθμ. Δ16γ/632/2/443/Γ (ΦΕΚ τ. Β 2836/07-11-2013) απόφασης “Έγκριση του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)”.
5. Της υπ ́ αριθμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 (19-12-2013) απόφασης “Ρύθμιση μεταφοράς
αρμοδιοτήτων, εκτελούμενων και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ειδικής
Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και της Ειδικής
Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου
Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» στην Ανώνυμη Εταιρεία
«Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.29 του
άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β ́ του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α ́72)»”. (ΑΔΑ: ΒΛΓΓ1-6ΣΤ).
6. Του άρθρου 22 του Ν. 4519 (ΦΕΚ τ. Α’ 25/20-02-2018) περί τροποποίησης του σημείου i)
της περίπτωσης β’ της παρ. 11 του άρθρου 3 του Ν. 4138/2013 (Α’72)
7. Του άρθρου 64 «Τροποποίηση καταστατικού Ο.Α.Κ. Α.Ε.» του Ν. 4663 (ΦΕΚ τ. Α 30/12-
02-2020) περί τροποποίησης του στοιχείου α’ της παρ. 16 του άρθρου 3 του Ν.
4138/2013 (Α’72).
8. Του άρθρου 3 «Ανάθεση σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και
έργων από ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό» του Ν.
4674/2020 (ΦΕΚ τ. Α 53/11-03-2020) περί τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 44
«Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών» του
Ν. 4412/2016.
9. Της υπ ́ αριθ. Δ4δ/80348 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 234/01-04-2020) Κ.Υ.Α των Υπουργών
Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος
Συμβούλου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε)
10. Της υπ’ αριθ. Δνσβ/ οικ.45270/Φ.2.2.1 (ΦΕΚ τ. Β 3137/30-06-2020) απόφασης του κ.
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί ανάθεσης καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στον
Ο.Α.Κ. Α.Ε. ως Προϊσταμένη Αρχή και στην Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε.
ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για τα έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο Β.Ο.Α.Κ.

Έχοντας υπόψη :
1. Τα άρθρα 13 “Συγκρότηση” και 14 “Σύνθεση – συνεδριάσεις – λειτουργία” του Ν.
2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011 όπως
ισχύει.
3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 49ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.21700/ 19-09-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: “Εφαρμογή του
άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση”. (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-Ε2)
4. Το άρθρο 58 «Βλάβες στα έργα – Αναγνώριση αποζημιώσεων» του Ν.3669/2008
̈Συμβάσεις Δημοσίων Έργων».
5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 17224/21-12-2021 (Πρακτικό Δ.Σ. 21/2021 Ο.Α.Κ. Α.Ε. – Θέμα Η.Δ.
30) απόφαση περί συγκρότησης των Ετήσιων Επιτροπών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για το έτος 2022
και ιδιαίτερα της επιτροπής Ε9: «ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022»
6. Το υπ’ αρ. πρωτ. 784 /14-03-2022 επιστολή της αναδόχου Κ/ξίας.
7. Τη με αρ. πρωτ. 78120/15-03-2022 επιστολή της Γ.Δ.Σ.Υ του Υπουργείου ΥΠΟ.&ΜΕ.
8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3555/16-03-2022 εισήγηση της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων Ο.Α.Κ.
Α.Ε. περί συγκρότησης της Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του θέματος.

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε

Τη διενέργεια κλήρωσης στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε. / Γολγοθάς 2 – Όαση Βαρυπέτρου, τη
Τετάρτη 23-03-2022 και ώρα 12.30 μ.μ., με σκοπό τη συγκρότηση Επιτροπής Διαπίστωσης
Βλαβών, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 3669/2008, στα πλαίσια του έργου:
«Κατασκευή οδού Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά (Χ.Θ.22+170 έως Χ.Θ. 29+990)»
Η προς συγκρότηση επιτροπή θα αποτελείται από 3 μέλη (συμπεριλαμβανομένου του
Προέδρου) με τους αναπληρωτές τους η οποία σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης
Συγκοινωνιακών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. θα πρέπει να υποστηριχθεί τεχνικά από
εμπειρογνώμονα εγνωσμένου κύρους.
Στην κλήρωση που θα διενεργηθεί παρουσία του Δ/ντος Συμβούλου του Ο.Α.Κ. Α.Ε. κ.
Αριστείδη Παπαδογιάννη, του Δ/ντη Διοικητικών Υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. κ. Ευστράτιου
Μηλιδάκη και της Τμηματάρχου Διοικητικής Οργάνωσης και Γραμματείας της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών κα. Μπουντουράκη Αικατερίνης, θα λάβουν μέρος υπάλληλοι από τις
Δ/νσεις του Ο.Α.Κ Α.Ε. που θα διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για το έργο της
επιτροπής.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Back To Top