skip to Main Content

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 41/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 41/2020 ΟΑΚ ΑΕ με αρ πρωτ 15264/04-12-
2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007773804, AΔΑ: 6Τ77ΟΞ5Ψ-2ΗΒ για την προμήθεια:

Προμήθεια Χημικών υλικών για την λειτουργία της Ε.Ε.Ν. Αποσελέμη για το έτος 2021
ΤΜΗΜΑ 1: «Ανιανικός πολυηλεκτρολύτης κροκίδωσης και αφυδάτωσης – Α ΔΙΜΗΝΟ 2021»”
ΤΜΗΜΑ 2: «Στέρεο θειικό αργίλιο – Α ΔΙΜΗΝΟ 2021»”
ΤΜΗΜΑ 3: «Χλωριούχο Πολυαργύλιο ή Χλωριούχο Θειικό Πολυαργίλιο (PACL) – Α ΔΙΜΗΝΟ
2021»”
ΤΜΗΜΑ 4: «Υποχλωριώδες Νάτριο – Α ΔΙΜΗΝΟ 2021»”
ΤΜΗΜΑ 5: «Αέριο Χλώριο – Α ΔΙΜΗΝΟ 2021»”
Λόγω τω συνθηκών για την, παρέχεται η δυνατότητα και ηλεκτρονικής υποβολής φακέλου στο
email του Οργανισμού oakae@oakae.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
με όλα τα έγγραφα ψηφιακά υπογεγραμμένα.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και περισσότερα τμήματα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Παπαδογιάννης Αριστέιδης

 

Επισυναπτόμενα

Back To Top