ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MASTER PLAN) ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2017  (Κωδικός Έργου/MIS ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ: 2016ΣΜ07600002 / 00 10 – Διαχειριστικό σχέδιο (master plan) Καταπολέμηση της λειψυδρίας στη νησιωτική Ελλάδα). ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ MASTER PLAN ΚΡΗΤΗΣ: Το παρόν κείμενο και όλα τα επισυναπτόμενο παρουσιάζουν το συνολικό «ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MASTER PLAN) ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ», την … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MASTER PLAN) ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.