skip to Main Content

CPV: 45231300-8
Προϋπολογισμός: 1.370.000,00 ευρώ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι»
Κ.Α. Δαπανών ΔΕΥΑΒΑ 15.10.06

Στην Τ.Κ. Φουρνέ, Δ.Ε. Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά, στη θέση «Σχοινάρια», πλησίον της περιμέτρου του οικισμού Φουρνέ, έχει διανοιχθεί, σε καρστικούς σχηματισμούς της Ενότητας του Τρυπαλίου και λειτουργεί η υδρογεώτρηση Γ2 (σχέδιο Υ1), για την οποία έχει εκδοθεί, από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκ. Διοίκησης Κρήτης, η με Α.Π. 458 / 07-05-2018 – ΑΔΑ 6ΗΜΒΟΡ1Θ- ΨΓ6 άδεια χρήσης του νερού της. Η υδρογεώτρηση αυτή διαθέτει επαρκείς ποσότητες νερού, εξαιρετικής σύστασης και κατάλληλου για ύδρευση. Μικρό μόνο μέρος των ποσοτήτων αυτών αντλείται σήμερα, μέσω δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού, στη δεξαμενή του οικισμού Φουρνέ (δεξαμενή Δ1 – σχέδιο Υ1), από την οποία υδρεύεται ο οικισμός αυτός. Σκοπός των έργων  είναι η μεταφορά του πλεονάζοντος όγκου νερού της  υδρογεώτρησης στη θέση «Σχοινάρια», για την ύδρευση του οικισμού Αλικιανού. Παράλληλα προβλέπεται η αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων εντός των ορίων του οικισμού Αλικιανού.

Τα έργα  τα οποία περιγράφονται ακολούθως έχουν ήδη δημοπρατηθεί και επίκειται η συμβασιοποίηση τους.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μέλέτη θα κατασκευαστούν µε την παρούσα εργολαβία και θα παραδοθούν σε πλήρη
λειτουργία τα κάτωθι:

Το φρεάτιο φορτίου Φ1, το οποίο παρεµβάλλεται στον υφιστάµενο δίδυµο καταθλιπτικό αγωγό από Υδρογεώτρηση Γ2 έως ∆εξαµενή ∆1, καθιστώντας το µεγάλο µήκος του αγωγού από καταθλιπτικό σε βαρύτητας.
• Αγωγό µεταφοράς νερού, από διακλάδωση του παραπάνω δίδυµου υφιστάµενου αγωγού, έως θέση του υφιστάµενου αγωγού από την υδρογεώτρηση Γ1 στη δεξαµενή ∆2 του οικισµού Αλικιανού, µήκους 6.420 m, από σωλήνες  πολυαιθυλενίου, ονοµαστικής διαµέτρου D315 mm. Η διάµετρος αυτή του αγωγού προβλέφθηκε, ώστε µελλοντικά να είναι δυνατή η ενίσχυση µε νερό ύδρευσης των οικισµών Σκινέ, Βατόλακου και Κουφού καθώς και η ενίσχυση της τουριστικής ζώνης Πλατανιά.
• Αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, εντός των ορίων του οικισµού Αλικιανού, µε νέα, συνολικού µήκους 4.452 m, από σωλήνες πολυαιθυλενίου, ονοµαστικών διαµέτρων D90 και D110 mm.

Back To Top