ΕΡΓΟ: «Αξιοποίηση ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Διόρθωση ημερομηνίας ισχύος εγγυητικής επιστολής συμμετοχής) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το διαγωνισμό του έργου: «Αξιοποίηση ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού» Επισυναπτόμενα 13240 20 11 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ διορθωσης ημερομηνίας ισχύος εγγυητικής (197 kB)