skip to Main Content

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 125948458000
Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση
που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του στις 21-09-2022, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της
εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και διακριτικό τίτλο «Ο.Α.Κ. Α.Ε» που έχει την έδρα της στα Χανιά, Νομού Χανίων, σε Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην αίθουσα συσκέψεων του Οργανισμού, στην οδό
Γολγοθά 2 στην Όαση Βαρύπετρου Χανίων, την 13η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1 Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021.
Θέμα 2 Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η
Δεκεμβρίου 2021.
Θέμα 3 Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής
του.
Θέμα 4 Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ για την χρήση 2021.
Θέμα 5 Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ για την χρήση 2022.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας, το Διοικητικό
Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική
Γενική Συνέλευση την 25η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στον ίδιο τόπο
και χώρο στην αίθουσα συσκέψεων του Οργανισμού στην οδό Γολγοθά 2 στην Όαση
Βαρύπετρου Χανίων, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ίδια ανωτέρω θέματα ημερήσιας
διάταξης.
Για να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει σύμφωνα με
τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να προσκομίσουν και να καταθέσουν στη
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας τα αποδεικτικά έγγραφα της μετοχικής τους ιδιότητας και της
νομιμοποίησής τους, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους και σε κάθε περίπτωση
η ιδιότητά τους να προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες
πριν από την συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι
την Παρασκευή 07-10-2022 και ώρα 14:00 και σε περίπτωση μη απαρτίας, στην
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι την Πέμπτη 20-10-2022 και ώρα 14:00.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΠΑΣΗΣ

 

 

Back To Top