skip to Main Content

Περίληψη διαγωνισμού 22/2018 “Προμήθεια μελανιών και τόνερ για τους εκτυπωτές ΟΑΚ Α.Ε. για το έτος 2018”

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής,
για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της προμήθειας: «Προμήθεια μελανιών και τόνερ για
τους εκτυπωτές ΟΑΚ Α.Ε. για όλο το έτος 2018» (CPV: 30125110-5)
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%, το οποίο είναι και το
ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία:

Back To Top