skip to Main Content

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’αριθμ.62346/29-02-2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5062/2023 (Α΄183).
Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΕΡΦ3465ΧΘΞ-ΤΩΗ)     και αναρτάται στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ, στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και στον ιστότοπο του φορέα που αναφέρεται η ανωτέρω πρόσκληση.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την 1η-3-2024,  ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 13-03-2024, ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία επιτυχούς αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο αποστέλλεται η αίτηση του υποψηφίου με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης”.

Επισυναπτόμενα

Back To Top