skip to Main Content

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 125948458000

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του στις 18-08-2020 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Ο.Α.Κ. Α.Ε» που έχει την έδρα της στα Χανιά, Νομού Χανίων, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην αίθουσα συσκέψεων του Οργανισμού, στην οδό Γολγοθά 2 στην Όαση Βαρύπετρου, την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1    Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.

Θέμα 2    Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας (άρθρο 108 του ν. 4548/2018) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2019 έως 31ης Δεκεμβρίου 2019.

Θέμα 3    Ορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 4    Ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ του Οργανισμού-Ορισμός μελών επιτροπής εσωτερικού ελέγχου βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού του Ο.Α.Κ. Α.Ε και του Ν. 3429/2005.

Θέμα 5    Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2019.

Θέμα 6    Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2020.

Θέμα 7    Έγκριση τροποποίησης σύνθεσης Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD/LEADER και έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας.

Θέμα 8    Έγκριση έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής Μ.19.2 CLLD/LEADER, ποσού 896.000€.

 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 28η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στον ίδιο τόπο και χώρο στην αίθουσα συσκέψεων του Οργανισμού στην οδό Γολγοθά 2 στην Όαση Βαρύπετρου Χανιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ίδια ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Για να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα, που αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τη νομιμοποίηση τους, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης τους και σε κάθε περίπτωση η ιδιότητα τους να προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, στη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 04-09-2020 και ώρα 14:00 για να εκδώσουν εισιτήρια και σε περίπτωση μη απαρτίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι την Τρίτη 22-09-2020 και ώρα 14:00.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΠΑΣΗΣ

2020_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣs

9869_20-08-2020_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Back To Top