ΕΡΓΑ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   2007 – 2013   ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Ονομασία πράξης: ΕΡΓΑ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Α ‘ ΦΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :  ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ  με κωδικό ΟΠΣ  339972 ΥΠΟΕΡΓΟ 2:    ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ – ΑΝΑΚΑΦΕΣ  με κωδικό ΟΠΣ  339972 «Έργα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Κισσάμου, Α΄ Φάση» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΕΡΓΑ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ.