Έργα Συλλογής & Μεταφοράς Λυμάτων Κισάμου

  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα- Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΑΜΟΥ Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020, με κωδ. ΟΠΣ 5002566 Κύριος του Έργου: Δήμος Κισάμου Προϊσταμένη Αρχή Ο.Α.Κ. Α.Ε. Διευθύνουσα υπηρεσία: Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. Προέλευση Χρηματοδότησης:  ΕΣΠΑ 2014-2020, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Έργα Συλλογής & Μεταφοράς Λυμάτων Κισάμου.