skip to Main Content

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, που θα χρειαστούν για την αντιμετώπιση βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα του ΟΑΚ Α.Ε., ως και αντικατάσταση τμημάτων αυτών για το έτος 2015”.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε..), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου:

 “Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, που θα χρειαστούν για την αντιμετώπιση βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα του ΟΑΚ Α.Ε., ως και αντικατάσταση τμημάτων αυτών για το έτος 2015″.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 147.600,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. Οι πιστώσεις για το έργο αυτό θα αντληθούν από έσοδα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στη διαδικτυακή πύλη  του ΕΣΗΔΗΣ, επίσης θα παρέχεται ελεύθερη άμεση, και πλήρη πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα www.oakae.gr .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 14/09/2015 και  ώρα 09.00 π.μ. .

Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται  η 13/10/2015 και ώρα 12:00 μ.μ. . Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει, ηλεκτρονικά, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 20/10/2015, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο / επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 2.400,00 ευρώ και θα απευθύνεται στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.).

                                                                                      

Ο  Διευθύνων Σύμβουλος

        του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

Ελευθέριος  Κοπάσης.

Back To Top