skip to Main Content

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ.Α.Ε. είναι από την 1η Απριλίου 2020 ο Ελευθέριος Κοπάσης

Βιογραφικό Σημείωμα

Στις 10 Φεβρουαρίου 1992 ξεκίνησα νέος μηχανικός στα γραφεία του Ο.Α.ΔΥ.Κ. στην πλατεία νέων καταστημάτων και είσοδο στην οδό Κριάρη, συνεργάτης του Γενικού Διευθυντή Μανώλη Σπανουδάκη στο νεοσύστατο Γραφείο Κοινοτικών Προγραμμάτων για την κοινοτική πρωτοβουλία LEADER.

Το 1995 με Τεχνικό Διευθυντή τον Νίκο Παρασκάκη και Γενικό Διευθυντή τον Αλέξανδρο Τζατζάνη τοποθετήθηκα στην Τεχνική Υπηρεσία Προϊστάμενος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, αποκτώντας σύντομα εργοληπτικό πτυχίο Β τάξης ΜΕΚ ως επιβλέπων μηχανικός των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών όλων των μεγάλων έργων του Οργανισμού, το SCADA τηλεελέγχου τηλεχειρισμού των δικτύων, τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Βόρειου Άξονα και Κισσάμου, τα ΗΜ του φράγματος Βαλσαμιώτη, Αντλιοστάσια άρδευσης και λυμάτων, κτιριακά έργων με προγραμματικές συμβάσεις κά, παράλληλα με τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας από το 2002 μέχρι το 2012.

Το 2000 εκλέχτηκα Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων με την στήριξη του τ. προέδρου Γιώργου Χαριτάκη με μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων, εκ των οποίων ούτε το 30% δεν ομονοούσε πολιτικά.

Τον ίδιο χρόνο οι εργαζόμενοι αναλάβαμε την πρωτοβουλία μαζί με την Διοίκηση διοργάνωσης συνεδρίου με θέμα τα 20 χρόνια λειτουργίας του Ο.Α.ΔΥ.Κ. και τιμώμενο πρόσωπο τον εμπνευστή και ιδρυτή Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Το 2002 επανεκλέχτηκα πρόεδρος, χωρίς αντίπαλο αυτή την φορά και κυρίαρχο επιχείρημα την αναγκαιότητα σύνδεσης την στήριξη των αιτημάτων των εργαζομένων με την ενίσχυση της προσφοράς μας και του Οργανισμού στην ανάπτυξη του τόπου μας.

Το 2004 εκλέχτηκα εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ την ίδια εποχή είχα εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Χανίων παράλληλα με μια συναρπαστική διαδρομή ως Διευθύνων Σύμβουλος της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Χανίων ΔΕΔΙΣΑ, με πρόεδρο την μοναδική Χαρά Μυλωνάκη που σήμερα δοκιμάζεται σκληρά και Δήμαρχο Χανίων τον Κυριάκο Βιρβιδάκη σε αγαστή συνεργασία με όλους του Δημάρχους των Καποδιστριακών Δήμων μετόχων της Επιχείρησης.

Το 2012 επανήλθα προϊστάμενος στην Διεύθυνση Προγραμμάτων ΕΕ από το τμήμα ΗΜ της Τεχνικής Υπηρεσίας με Γενικό Διευθυντή τον Γιάννη Μπατζέλη.

Το 2013 ανέλαβα τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου του νεοσύστατου Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης όπως προβλέπονταν στον ιδρυτικό νόμο με επισπεύδοντα υπουργό τον Μανούσο Βολουδάκη, οικοδομώντας τον μεγαλύτερο Αναπτυξιακό Οργανισμό του Νησιού μετά την συγχώνευση του Ο.Α.ΔΥ.Κ. με τον Ο.Α.ΝΑ.Κ. και την μεταφορά στον νέο Οργανισμό των αρμοδιοτήτων των έργων και των εργαζομένων όλων των έργων του Υπουργείου Υποδομών στην Κρήτη των ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ και ΕΥΔΕ Αποσελέμη.

Το 2016 συγκλονιστικότερη όλων ή στιγμή αναγνώρισης από τους συναδέλφους μου, μετά το τέλος της θητείας μου και αφού είχε εγκατασταθεί η νέα διοίκηση, σε μια τιμητική εκδήλωση σε Γενική Συνέλευση του Σωματείου, με ανεκτίμητη συναισθηματική αξία, η αφιέρωση και η δημοσιοπποίηση ‘’ Ο Λευτέρης Κοπάσης συνέβαλε αποφασιστικά και μαχητικά στη δημιουργία, λειτουργία, και ευόδωση της αποστολής του Οργανισμού, μιας αποστολής που ταυτίζεται με τις προσδοκίες του λαού και των τοπικών κοινωνιών της Κρήτης και η οποία δεν είναι άλλη από την ανάπτυξη του νησιού, μέσω της κατασκευής και διαχείρισης των σημαντικότερων έργων υποδομής’’.

Την ίδια περίοδο θήτευσα Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήμα Δυτικής Κρήτης και αργότερα πρόεδρος της Διοικούσας και ξανά πρόεδρος της Αντιπροσωπείας σε μια διαδρομή σχεδόν 20 χρόνων μέχρι την προηγούμενη Τρίτη.

28 χρόνια μετά

Σήμερα 10 Φεβ 2020, έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Υπουργό Υποδομών Κώστα Καραμανλή η ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης που αποτελεί το ύπατο αξίωμα, την μέγιστη τιμή για μένα, προμηνύοντας μια συναρπαστική θητεία σε συνδυασμό με την θητεία του εκλεγμένου Περιφερειακού Συμβούλου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης.

Η συγκίνηση είναι μεγάλη.

Μεγαλύτερη είναι η  πίστη στις δυνατότητες του Οργανισμού, ως προς τις αρμοδιότητες και τους ανθρώπους που τις υπηρετούν, όσο και η βεβαιότητα για την προσπάθεια που θα καταβάλουμε μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Άρη Παπαδογιάννη και τους εκλεκτούς συναδέλφους μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την τεράστια γνώση και εμπειρία που διαθέτουν ώστε να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες των Κρητικών και να πετύχουμε τους στόχους της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του εποπτεύοντος Υπουργού Κώστα Καραμανλή και του ΓΓ Γιώργου Καραγιάννη όπως θα μετουσιωθούν σε όραμα και επιχειρησιακό σχέδιο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μας για την Ανάπτυξη της Κρήτης.

Λευτέρης Κοπάσης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc

Αρμοδιότητες

Ο Πρόεδρος προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι αρμόδιος για τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης, της διασφάλισης της καλής οργάνωσης των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και της αποτελεσματικής διεξαγωγής των συνεδριάσεών του. Επιπλέον, ευθύνη του Προέδρου αποτελεί η διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η αποτελεσματική επικοινωνία του με όλους τους μετόχους, με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων όλων των μετόχων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Ενδεικτικά, οι αρμοδιότητες του Προέδρου Δ.Σ. είναι οι εξής:

  • Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και εγγράφει συγκεκριμένα θέματα στην ημερήσια διάταξη.
  • Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Διευκολύνει την αποτελεσματική συμμετοχή των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις εργασίες του και διασφαλίζει εποικοδομητικές σχέσεις μεταξύ των εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών.
  • Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής και κάθε άλλης Αρχής ή νομικού ή φυσικού προσώπου στην ημεδαπή και αλλοδαπή είτε μόνος του είτε από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλo.
Back To Top