skip to Main Content

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΛΑΧΙΑΝΩΝ –ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5008098 Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020, με κωδ. ΟΠΣ 5002566
ΆΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση

του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» του Ε.Π. «Κρήτη»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΥΑΒΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Διευθύνουσα υπηρεσία: Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Προέλευση Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014-2020
Προϋπολογισμός 2.413.412,93€
Φυσικό αντικείμενο της πράξης: ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΛΑΧΙΑΝΩΝ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.»

Στο Υποέργο 1 περιλαμβάνονται τα επόμενα επιμέρους έργα :

• Έργα νέας υδρομάστευσης, που περιλαμβάνουν θάλαμο υδροσυλλογής – υδροληψίας, από οπλισμένο σκυρόδεμα, εντός της κοίτης του χειμάρρου Σεμπρωνιώτη,

• Αγωγός μεταφοράς του νερού από τη νέα υδρομάστευση στη θέση του γηπέδου κατασκευής της εγκατάστασης επεξεργασίας του νερού της, μήκους 7.628 m,

• Μία προκατασκευασμένη μεταλλική δεξαμενή αποθήκευσης του επεξεργασμένου νερού, χωρητικότητας 500 m3

• Αγωγός μεταφοράς και διανομής του νερού από την παραπάνω δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού, σε θέση του υφιστάμενου αγωγού παλαιάς υδρομάστευσης Λαχιανών στις Μέσα Βουκολιές, μήκους 4.520 m,

• Αγωγοί διασύνδεσης του παραπάνω αγωγού μεταφοράς – διανομής, με υφιστάμενες δεξαμενές και αγωγούς, συνολικού μήκους 2.020 m

• Έργα επεξεργασίας νερού της νέας υδρομάστευσης. Περιλαμβάνει εγκατάσταση επεξεργασίας του νερού της νέας υδρομάστευσης, αποτελούμενη από δύο συστοιχίες μεμβρανών υπερδιήθησης (UΙtra Filtration, UF), έκαστη ελάχιστης δυναμικότητας παραγωγής πόσιμου νερού 40 m3/ώρα, με σύστημα προκατεργασίας, μετεπεξεργασίας και έναν οικίσκο ελέγχου. Λόγω περιορισμένου χώρου στο γήπεδο της εγκατάστασης, επιλέχθηκε το όλο σύστημα επεξεργασίας νερού, να τοποθετηθεί σε προκατασκευασμένα container. Κατ’ ελάχιστο, η μονάδα θα αποδίδει συνεχώς και αδιαλείπτως 2 x 40 = m3/ώρα επεξεργασμένου νερού, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να εργάζεται όλο το 24ωρο και η παραγόμενη ποσότητα και ποιότητα να παραμένει σταθερή, με δεδομένο τον χρόνο παύσεως για συντήρηση και καθαρισμούς.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»

Παρακολούθηση των εκτεταμένων εκσκαφικών εργασιών που προβλέπονται κατά την υλοποίηση των Υποέργων 1, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφή αρχαιοτήτων, από εξειδικευμένο προσωπικό που θα προσληφθεί αποκλειστικά για το σκοπό. Οι αρχαιολογικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν ανάλογα με την πορεία των χωματουργικών εργασιών και τις καιρικές συνθήκες.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»

Χορήγηση παροχής ισχύος 250 kVA (No 7) για τη σύνδεση της εγκατάστασης επεξεργασίας του νερού της νέας υδρομάστευσης με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης της ΔΕΗ.

Παραδοτέα Θα παραδοθούν τα επόμενα, σύμφωνα με τα Τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη :

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :

• Έργα νέας υδρομάστευσης, που περιλαμβάνουν θάλαμο υδροσυλλογής – υδροληψίας

• Αγωγός μεταφοράς του νερού από τη νέα υδρομάστευση στη θέση του γηπέδου κατασκευής της εγκατάστασης επεξεργασίας του νερού της

• Εργασίες διαμόρφωσης του γηπέδου της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού.

• Μία προκατασκευασμένη μεταλλική δεξαμενή αποθήκευσης του επεξεργασμένου νερού, χωρητικότητας 500 m3,

• Αγωγός μεταφοράς και διανομής του νερού από την παραπάνω δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού

• Αγωγοί διασύνδεσης του παραπάνω αγωγού μεταφοράς – διανομής

• Έργα επεξεργασίας νερού της νέας υδρομάστευσης. Και ειδικότερα εγκατάσταση επεξεργασίας του νερού της νέας υδρομάστευσης

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»

Παρακολούθηση των εκτεταμένων εκσκαφικών εργασιών που προβλέπονται κατά την υλοποίηση των Υποέργων 1 και 2, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφή αρχαιοτήτων, από εξειδικευμένο προσωπικό που θα προσληφθεί αποκλειστικά για το σκοπό.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»

Χορήγηση παροχής ισχύος 250 kVA (No 7) για τη σύνδεση της εγκατάστασης επεξεργασίας του νερού της νέας υδρομάστευσης με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης της ΔΕΗ.

Χρονοδιάγραμμα ΕΝΑΡΞΗ 01-05-2018

ΛΗΞΗ ΠΡΑΞΗΣ 31-12-2023

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

https://oakae.gr/portfolio-item/ergo-lachianon/

Back To Top