skip to Main Content

 

 

Τίτλος έργου «Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του Β.Ο.Α.Κ  με την πόλη των Χανίων»

Κύριος του Έργου: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

Φορέας : 1090224-Ε.Υ.Δ. Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη”

Συνολικό κόστος της πράξης  8.165.104,18 € (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ).

Προϊσταμένη Αρχή Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Διευθύνουσα υπηρεσία: Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο  Υποδομών & Μεταφορών

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης  15-12-2014

Ανάδοχος «ΚΑΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

Διάρκεια περάτωσης έργου  30 μήνες.

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με βάση την πράξη 6880/14-6-2016 του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Προϋπολογισμός υπογραφείσας σύμβασης 3.565.104, 18€

Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου  Πράξης (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής).

Το αντικείμενο της παρούσας Πράξης αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής του οδικού τμήματος σύνδεσης του κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με τη πόλη των Χανίων, συνολικού μήκους 2.403,92m και περιλαμβάνει:
Την βελτίωση της οδού σύνδεσης του κόμβου Μουρνιών με την πόλη των Χανίων επί μήκους 749, 19 μ (τετράιχνης διατομής) και των κλάδων οδού Μουρνιών και οδού Ζυμβρακάκηδων μήκους 488,59 μ και 488,16 μ αντίστοιχα (δίιχνης διατομής), καθώς και την διαμόρφωση των συνδέσεων αυτής με το υφιστάμενο δίκτυο μήκους 677,98 μ.

Η πράξη υλοποιείται με πέντε  υποέργα εκ των οποίων το 1ο υποέργο αφορά στην κύρια σύμβαση κατασκευής του έργου. Τα υπόλοιπα υποέργα αφορούν υποστηρικτικές δράσεις απαραίτητες για την υλοποίηση  του υποέργου της κατασκευής και ειδικότερα: το 2ο υποέργο αφορά σε εργασίες αποκατάστασης δικτύων Ο.Κ.Ω, το 3ο υποέργο αφορά σε δαπάνες απαλλοτρίωσης, το 4ο υποέργο σε αρχαιολογικές έρευνες και το 5ο υποέργο στον Τεχνικό Σύμβουλο.

Στα οφέλη της πράξης  επισημαίνεται ότι:  με την ολοκλήρωση του έργου επιτυγχάνεται η βελτίωση της πρόσβασης και των συνθηκών οδικής ασφάλειας κατά την είσοδο και έξοδο από την πόλη των Χανίων στον ΑΚ Μουρνιών του ΒΟΑΚ.

 

Back To Top