skip to Main Content

Ανακοίνωση διαγωνισμού με θέμα: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016”.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016″.

Ο συνολικός προϋπολογισμός κόστους του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ και μηδέν λεπτά (60.000,00 €)μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ως κατωτέρω:

1. Ευρύτερη περιοχή Δήμου Χανίων = 30.000,00€.

2. Ευρύτερη περιοχή οικισμού Ταυρωνίτη = 5.000,00€.

3. Ευρύτερη περιοχή Καλυβών Αποκορώνου = 5.000,00€.

4. Ευρύτερη περιοχή Βρυσσών Αποκορώνου = 5.000,00€.

5. Ευρύτερη περιοχή Δήμου Ρεθύμνου 5.000,00€.

6. Ευρύτερη περιοχή Περιφέρειας Ηρακλείου =10.000€

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών είναι η 29/02/2015 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ. Α.Ε.. στο γραφείο Προμηθειών στις 01-03-2016 και ώρα 11.00. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία η οποία θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με φάξ.

Αντίτυπο της λεπτομερούς Προκήρυξης και των λοιπών πληροφοριακών στοιχείων του Διαγωνισμού διατίθενται από τα γραφεία του OAKA.E. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης A.E. (www.oakae.gr).

Για τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ  

              Ο Δ/νων Σύμβουλος

                 Κοπάσης Ελευθέριος       

                                                                         Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc

υποσημείωση:

Στο Άρθρο 5 του κειμένου της προκήρυξης του Διαγωνισμού η παράγραφος ‘’Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης π.χ 2%, τότε στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,140+(1,140χ0,02)=1,163’’

αντικαθίσταται ως εξής:

‘’Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης π.χ 2%, τότε στην οικονομική προσφορά του ο ανάδοχος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,140+(1,140χ0,02)=1,163’’

Back To Top