skip to Main Content

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ ΚΥΔΩΝ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ( Α.Σ) «Κύδων Απασχόληση» ανακοινώνει την από 16/4/2014 απόφαση του Δ.Σ. της αναπτυξιακής σύμπραξης σύμφωνα με την οποία καταρτίσθηκε ο κατάλογος των επιτυχόντων,επιλαχόντων και απορριφθέντων προτάσεων των δυνητικά ωφελουμένων που υπέβαλλαν αίτηση για την δράση «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»,η οποία εντάσσεται στην Δράση 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» , με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ε.Κ.Τ).

Τα αναλυτικά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συντονιστή εταίρου Ο.Α.Κ Α.Ε. www.oakae.gr και της Α.Σ: topsa-kydon.oadyk.gr μεταβατικά στην www.topsa-kydon.gr

Πρέπει να τονισθεί ότι σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της πράξης δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων των ωφελουμένων. Για αυτό τον λόγο τα αποτελέσματα θα έχουν ως διακριτό στοιχείο μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του ωφελούμενου, ενώ  οι ωφελούμενοι θα ειδοποιηθούν και τηλεφωνικώς. 

Οι περισσότερες απορριφθέντες αιτήσεις δεν πληρούσαν τα κριτήρια της πρόσκλησης ενδιαφέροντος ενώ ορισμένες αφορούσαν αιτούντες που αποχώρησαν για διάφορους λόγους. 

H ανακοίνωση περιλαμβάνει επισυναπτόμενο τον πίνακα Επιλεχθέντων Προτάσεων 

Για πληρέστερη ενημέρωση ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στα τηλέφωνα : 

 28210-58908.

Back To Top