skip to Main Content

Ανακοίνωση Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Προμήθεια μελανιών και τόνερ για τους εκτυπωτές του ΟΑΚ Α.Ε. για όλο το έτος 2016».

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 23%, δηλαδή συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 8.610,00€, το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.

Οι πιστώσεις για το έργο αυτό θα αντληθούν από ιδίους πόρους του Ο.Α.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 161/01/2016Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί, είτε μεμονωμένα είτε με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία και παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες σχετικά με το αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η συνολική προθεσμία για την παροχή της υπηρεσίας είναι δώδεκα (12) μήνες.

Ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών είναι η 29/01/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε., στην Όαση Βαρυπέτρου την 01/02/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Back To Top