skip to Main Content

Δελτίο Τύπου για Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ.Α.Ε.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. κατά την συνεδρίαση του της 19η Οκτωβρίου 2017 συζήτησε το θέμα της σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κρήτης και Δωδεκανήσων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Παρατίθεται η απόφαση που ελήφθη.

“Στο πρόσφατο περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο αναδείχθηκε, τόσο στις επιμέρους συνεδρίες για τις υποδομές και τη διαχείριση υδατικών πόρων όσο και διά στόματος του Πρωθυπουργού, ο σημαντικός ρόλος τον οποίο διαδραματίζει και μπορεί και εφεξής να διαδραματίσει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου σε σχέση με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση σημαντικών συγκοινωνιακών, υδραυλικών και λοιπών αναπτυξιακών έργων του νησιού. Ανάλογη αναφορά έκανε και ο Περιφερειάρχης Κρήτης.

Πράγματι, την τρέχουσα περίοδο ο ΟΑΚ Α.Ε. υλοποιεί σημαντικά συγχρηματοδοτούμενα έργα (ενδεικτικά αναφέρονται τα οδικά έργα του κόμβου Μουρνιών και των Γουρνών – Χερσονήσου και τα υδραυλικά έργα Αποσελέμη) καθώς και έργα χρηματοδούμενα από εθνικούς πόρους (ενδεικτικά αναφέρονται τα οδικά έργα της Αγίας Βαρβάρας και της γέφυρας Χαμεζίου). Τα έργα αυτά θεωρούνται κρίσιμα διότι έχουν ανελαστικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και απαιτούν συνεχή και επισταμένη παρακολούθηση εκ μέρους των υπηρεσιών αλλά και της διοίκησης του ΟΑΚ Α.Ε.

Επιπλέον ο ΟΑΚ Α.Ε. ωριμάζει σειρά μελετών και έχει υποβάλει ή προετοιμάζει την υποβολή τεχνικών δελτίων για σημαντικά έργα της Κρήτης (ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα οδικής ασφάλειας στην Αγία Πελαγία και στο τμήμα Γεωργιούπολη – Καβρός και τα υδραυλικά έργα δικτύων Οροπεδίου Λασιθίου, Ποταμών Αμαρίου, Βαλσαμιώτη καθώς και του διυλιστηρίου Ρεθύμνου).

Τέλος ο ΟΑΚ Α.Ε. μέσω προγραμματικών συμβάσεων με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκπονεί την Αναγνώριση Οδού και τον Προκαταρτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης στο Τμήμα Χανιά – Άγιος Νικόλαος και αποτελεί τη διευθύνουσα υπηρεσία στην εκπόνηση της μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού για την ενιαία αντιμετώπιση του ΒΟΑΚ από Καστέλι μέχρι Σητεία. Παράλληλα, και πάντα σε συνεννόηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, εκπονεί το διαχειριστικό σχέδιο για την ενιαία διαχείριση των υδραυλικών έργων και υδατικών δικτύων της Κρήτης

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε το ΠΔ του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο οποίο ο ΟΑΚ Α.Ε. αποτελεί εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου στον τομέα των υποδομών. Οι δομές που προβλέπονται στο οργανόγραμμα και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του ΟΑΚ Α.Ε., στο πλαίσιο του ιδρυτικού του νόμου και του ειδικού θεσμικού πλαισίου που τον διέπει, ασκούν τεχνική εποπτεία στις υποδομές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τον Οργανισμό. Παράλληλα συστήνεται η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κρήτης και Δωδεκανήσων η οποία ασκεί καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας για όλα τα έργα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών (πλην των έργων που εκτελούνται με συμβάσεις παραχώρησης) και της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, τα οποία ανήκουν χωρικά στην Περιφέρεια Κρήτης και στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του στις 19.10.2017 αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

  • Διαπιστώνει ότι το προαναφερθέν αντικείμενο του Οργανισμού εκτελείται ομαλά και διασφαλίζεται η επιτυχής ολοκλήρωσή του. Με την παρουσία και τη δράση του ο Οργανισμός υλοποιεί αποτελεσματικά τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας που δεν μπορούν να γίνουν εξ’ αποστάσεως.
  • Θεωρεί εκ των ων ουκ άνευ ότι το σύνολο του αντικειμένου αυτού θα συνεχίσει να εκτελείται από τις υπηρεσίες του και από το σύνολο των ανθρώπων που τις στελεχώνουν.
  • Η εξυγίανση των οικονομικών στοιχείων του Οργανισμού και το επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκπονήσει για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο όπως επίσης και η ουσιαστική στήριξη που απολαμβάνει από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και όλης της Κυβέρνησης, καθώς και από τη συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού συστήματος και της τοπικής αυτοδιοίκησης, διασφαλίζουν το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην εφαρμογή του σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της Κρήτης”.
Back To Top