skip to Main Content

ΕΠΑΝΑ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 45/2021 ΟΑΚ ΑΕ

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 139955
Διεθνής διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσιών:
«Υποστήριξη υπηρεσιών για τη λειτουργία του συστήματος (SCADA) και υποστήριξη της
λειτουργίας των αντλιοστασίων του Οργανισμού στην Π.Ε. Χανίων»
Σύνολο: 170.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ
CPV: 71700000-5
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 61.98.02 & 62.07.01.3024

Διευκρίνιση επί της επανα διακήρυξης 45/2021 ΟΑΚ ΑΕ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 139955 διαγωνισμός με
Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσιών: «Υποστήριξη υπηρεσιών για τη
λειτουργία του συστήματος (SCADA) και υποστήριξη της λειτουργίας των αντλιοστασίων του
Οργανισμού στην Π.Ε. Χανίων»

Αναφορικά με την επανα διακήρυξη 45/2021 ΟΑΚ ΑΕ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 139955 διαγωνισμός με Ανοικτή
Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσιών: «Υποστήριξη υπηρεσιών για τη λειτουργία του
συστήματος (SCADA) και υποστήριξη της λειτουργίας των αντλιοστασίων του Οργανισμού στην Π.Ε.
Χανίων»
Εκ παραδρομής στην διακήρυξη (σελ. 43) αναφέρεται:
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών124 Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση
των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή
αξιολόγησης , εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα
εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την
29-10-2021 και ώρα 11.00
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή
Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο
στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.
Ενώ το ορθόν το οποίο αναφέρεται στην σελίδα 3, της διακήρυξης και στην σελίδα 6 της διακήρυξης
είναι:
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού
05-11-2021 ώρα 11.00

12519 29 09 2021 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Back To Top