skip to Main Content

Mαταίωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού 19-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
-Τον Ν. 4138/19-03-2013 , Άρθρο 3 «περί συστάσεως της Ο.Α.Κ. Α.Ε.».
-Την με αρ. Δ16γ/364/15/256/Γ πράξη συγχώνευσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού
δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» και του νομικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση νέας εταιρείας-
Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης
Ανώνυμη Εταιρεία» (ΦΕΚ τ. Β 1473/18-06-2013).
-Την απόφαση με αρ. Δ16γ/012/262/Γ περί ορισμού Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου
και μελών του Δ.Σ. της Ο.Α.Κ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 284/20-06-2013) και τις τροποποιήσεις
αυτού.
-Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) (ΦΕΚ τ. Β
2836/07-11-2013).
-Την έγκριση του Καταστατικού με αρ. Δ16γ/584/7/425/Γ της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ Α.Ε.) ΦΕΚ τ. Β 2733/25-10-2013.
-Την απόφαση με αρ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 περί Ρύθμισης μεταφοράς αρμοδιοτήτων,
εκτελούμενων και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας
Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και της Ειδικής Υπηρεσίας
Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και
Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» στην Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός
Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.29 του άρθρου 3 του
Κεφαλαίου Β του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72)».
-Τον Ν 4412/2016
-Την εισήγηση Δ4-843/02-11-2018 της Διεύθυνσης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών &
Υδραυλικών Έργων ΟΑΚ ΑΕ (ΑΔΑΜ: 18REQ004029260)
-Την επισυναπτόμενη εισήγηση με αρ. πρ. 7848/05-07-2019 της Επιτροπής Διαγωνισμών
και Αξιολόγησης Προσφορών

Αποφασίζει
Την ματαίωση του Διαγωνισμού 19-2019 και την επανάληψή του με νέους όρους, μετά την
έγκριση των επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών.

ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΗΣ ΚΑΖΑΣΗΣ

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενα αρχείο:

 

Back To Top