Προκήρυξη στα πλαίσια της διαπεριφερειακής συνεργασίας «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης : «ΣΥΝΔΕΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

O Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την εκπόνηση Μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ».

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου Χανιά, 73100 έως την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 και ώρα 15.00 μ.μ.

 

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία διαγωνισμού. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Δείτε Περισσότερα

Περίληψη προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΥ ΒΟΑΚ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ”

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.), που εδρεύει στην Όαση Βαρυπέτρου Χανίων (Οδός Γολγοθά 2), έχοντας υπόψη το νόμο 2286/1995, το Π.Δ. 60/2007, το νόμο 2362/1995 και το Π.Δ. 118/2007, την απόφαση 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ-1291/Β/11-8-10), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο…

Δείτε Περισσότερα

Ανακοίνωση Οργανισμού σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, στοχεύοντας στην ομαλή έναρξη της επερχόμενης νέας αρδευτικής περιόδου, καλεί τους καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές λογαριασμών άρδευσης να φροντίσουν άμεσα για την εξόφλησή τους ώστε να αποφύγουν την άσκοπη ταλαιπωρία τους καθώς και τυχόν προσαυξήσεις.…

Δείτε Περισσότερα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης 3ης Προκήρυξης του Άξονα 4 – Προσέγγιση Leader

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε. ), σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασής της στις 3-3-2015, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος…

Δείτε Περισσότερα

Πρόσκληση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Χανιά 19.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: " 22.03.15 Παγκόσμια Ημέρα Νερού" Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ ως φορέας διαχείρισης των μεγαλύτερων έργων υποδομής στο νησί πράγμα που πραγματοποιεί με αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθησία, εξειδικευμένη γνώση και διαπιστωμένη εμπειρία,για πρώτη φορά, με μεγάλη χαρά σας…

Δείτε Περισσότερα