Έργα ΝΟΑΚ

Τα έργα που υλοποιεί ο ΟΑΚ ΑΕ την περίοδο αυτή στον ΝΟΑΚ έχουν Π/Υ 140.000.000 € και αφορούν τα παρακάτω έργα : 1. Κατασκευή οδού: Απομαρμά - Αγ. Δέκα (Καστέλι) (χ.θ.29+990 – χ.θ. 37+900) του ΝΟΑΚ με Π/Υ 58.409.052,38 €. Το…

Δείτε Περισσότερα

Έργα ΒΟΑΚ

Τα έργα που εκτελούνται την περίοδο αυτή είναι : 1. Γούρνες – Χερσόνησος με Π/Υ 56.905.665,56 €. Σημαντικό έργο που αφορά την αναβάθμιση του υφιστάμενου εθνικού δρόμου προς τον πιο τουριστικό οικισμό της Κρήτης την Χερσόνησο και το υπό κατασκευή νέο…

Δείτε Περισσότερα

Έργο “Γέφυρα ΒΟΑΚ”

  Οι νομικές δεσμεύσεις (υπογεγραμμένες συμβάσεις) του έργου είναι 91.721.577,86 € και περιλαμβάνει 17 υποέργα. 1. Τα σημαντικότερα υποέργα που έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί σε χρήση είναι : 1.1 Κατασκευή Α/Κ Παπαναστασίου και συνδετηρίων οδών με Π/Υ 6.589.155,59 €. Σημαντικός Α/Κ…

Δείτε Περισσότερα