skip to Main Content

Προκήρυξη Υπηρεσιας Ειδικού Συμβούλου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δοκιμών ποιοτικού ελέγχου υλικών και εργασιών του οργανισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, – προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Ειδικός Σύμβουλος για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δοκιμών ποιοτικού ελέγχου υλικών και εργασιών κατασκευής των έργων: «Ολοκλήρωση του τμήματος Αγία Βαρβάρα-Απομαρμά», «Κατασκευή έργων σύνδεσης κόμβου Μουρνιών του Β.Ο.Α.Κ με την πόλη των Χανίων», έργων προγράμματος οδικής ασφάλειας και άλλων και επιπρόσθετα τη συνδρομή σε θέματα ποιοτικού ελέγχου των επιβλεπόντων στα παραπάνω έργα όπως επίσης τη συνδρομή των επιβλεπόντων σε θέματα ελέγχου πληρότητας προγραμμάτων ποιότητας των γεωτεχνικών μελετών που εκπονούνται στο Β.Ο.Α.Κ. και Ν.Ο.Α.Κ

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία

Back To Top