skip to Main Content

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Αρ. Πρωτ.: 3937                                                                                                                             Χανιά 27-04-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 125948458000

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ΄ αρ. πρωτ. απόφαση 3195/02-04-2018 που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του 05-2018/02-04-2018 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Ο.Α.Κ. Α.Ε» που έχει την έδρα της στα Χανιά, Νομού Χανίων, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην αίθουσα συσκέψεων του Οργανισμού, στην οδό Γολγοθά 2 στην Όαση Βαρύπετρου, την 18η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα       Έκδοση εγγυητικών επιστολών για τα Τοπικά Προγράμματα του CLLD/Leader και του ΕΠΑΛΘ.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 8η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στον ίδιο τόπο και χώρο στην αίθουσα συσκέψεων του Οργανισμού στην οδό Γολγοθά 2 στην Όαση Βαρύπετρου Χανιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ίδιο ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης. Για να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση μη απαρτίας στην Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι πρέπει, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν και να προσκομίσουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τη νομιμοποίηση τους, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης τους (σε κάθε περίπτωση η ιδιότητα τους να προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας), στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση, για να εκδώσουν εισιτήρια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

(Βάσει του Καταστατικού του Ο.Α.Κ. Α.Ε, ΦΕΚ 2733-25/10/2013,

Άρθρο 15 «Αναπλήρωση Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου

και μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Παράγραφος 1)

ΦΩΤΗΣ ΚΑΖΑΣΗΣ

Back To Top